Stowarzyszenie Budkowice - As, czyli Aktywny Sołtys
As, czyli Aktywny Sołtys
Redaktor: Piotr Koziol   
15.12.2009.
 
 
   

 
 
 

„AS czyli Aktywny Sołtys”
 
Projekt skierowany był do Sołtysek i Sołtysów oraz przedstawicieli Rad Sołeckich pragnących zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, zdobywaniem środków na projekty, ekonomii społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
 
Projekt obejmował:
 
Wyjazdowe trzydniowe szkolenie na którym będzie poruszana tematyka związana z:
-komunikacja interpersonalna,
-możliwością współpracy w środowisku lokalnym,
-tworzenia partnerstw lokalnych,
-możliwości uzyskania dotacji w okresie projektowania 2007-2013 oraz elementy ekonomii społecznej.

Ponadto jednodniowe warsztaty, na których można było praktycznie nauczyć się pisania wniosków, zarządzania projektem, oraz zapoznać się z obowiązującymi ustawami, możliwościami uzyskania dotacji.