Stowarzyszenie Budkowice - Oferta pracy: Asystent Koordynator/a/ki projektu EFS
Oferta pracy: Asystent Koordynator/a/ki projektu EFS
Redaktor: Piotr Koziol   
12.08.2010.
W związku z rozpoczęciem realizacji przez STowarzyszenie Budkowice projektu "Otwarte Drzwi" realizowanego w ramach Priorytetu 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potrzebny jest pracownik na stanowisko:

Asystent Koordynator/a/ki projektu EFS

Lokalizacja:
Opole/Stare Budkowice


Opis pracy:
Zarządzanie projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zarządzanie grupą pracowników w celu jak najbardziej wydajnej realizacji zobowiązań kontraktowych oraz zapewnienia wysokiej jakości usług:
- nadzór i kontrola nad poszczególnymi etapami projektu PO KL,
- podejmowanie kluczowych decyzji w projekcie,
- weryfikacja zgodności prowadzonych działań z umową o dofinansowanie,
- zarządzanie członkami zespołu projektowego,
- osiągnięcie wyznaczonych celów w określonym czasie,
- nadzór nad prawidłowością wydatkowania budżetu,
- monitoring sprawozdawczości merytorycznej i finansowej,
- wykonywanie innych niezbędnych zadań zleconych przez kadrę zarządzającą

Wynagrodzenie:
2100-2500 PLN brutto

Wymagania:
 - wykształcenie co najmniej średnie ogólnokształcące,
- umiejętność organizacji pracy,
- doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
- wiedza z zakresu programów wsparcia z funduszy unijnych oraz źródeł finansowania,
- znajomość tematyki dotyczącej rynku pracy,
- bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
- doświadczenie w pracy biurowej,
- bardzo dobre umiejętności pracy z oprogramowaniem biurowym,
- odporność na stres,
- Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:
- Znajomość lokalnego rynku pracy,

Wymagane dokumenty:
- Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- List motywacyjny,

Aplikowanie:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mailowo na następujący adres:
stowarzyszenie.budkowice@gmail.com
w tytule wiadomości wpisując: [nazwisko i imię], Rekrutacja personelu/STB/Projekt Otwarte Drzwi 2010-11/2010-08/Asystent Koordynatora

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez STowarzyszenie Budkowice, Ogrodowa 3, 46-030 Stare Budkowice zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)